A Quick Visit to the Dark Side

25 09 2009

Well, yesterday, we broached the infinite subject of God, so it’s only fair, and balanced, to talk about Evil.

Before we go there, let us agree, for the purpose of this post, that Evil exists, which is far from a given, and a further analysis of the existence of both Good and Evil will come later.

But for now, let’s assume that God exists and is largely as described in the Western Big Three Religions (Judaism, Christianity and Islam, again in chronological order). 

If God is All Good and All Light (ain sof or… light without end), why does evil exist?  Well, in my analysis, there are two equally possible explanations:

1) God, being all Good, requires, as an equal and opposite force, Evil; that, in order for Good to exist, Evil must, so as to offset it.  This leads to the conclusion that the Universal deity entity is truly neutral.  There is much to recommend this point of view.  An atom offsets its positive charge with a negative one, and, where there is a non-neutral atom, say, if an atom loses an electron or two, it quickly goes and attaches itself to another atom, or molecule, with an offsetting and opposite charge.

2) That God, being All Light, can not be perceived in its natural state, and must apply veils of darkness in order to be perceived.  I find the most interesting aspect of this possibility is that different people would require different levels of veils in order to perceive God’s Light.  The more enlightened a person is, the more s/he can perceive God’s infinite light, and the fewer veils one would need in order to perceive the Light.  The problem with this is that bad things happen to good people.

Let’s look at the first possibility again.  In that possibility, God’s very existence mandates the existence of evil, there are two interesting possibilities:

1) As God is a single deity encompassing All-Good, there would also be a single anti-deity which is All-Evil.  This means that for each God there is an equal and opposite devil, and, for each angel, there is an equal and opposite demon.

2) While God is a single deity encompassing All-Good, that Evil is diffuse, so that it exists more broadly, but less strongly, than God.  The corollary of this is the folktale that says all life is broken into two equal parts: one which represents all life that we know of, and the other, the sum of all other life, is a Leviathan, a behemoth of immense proportion.  This would mean that, in a fight, God would kick Evil’s ass all around the playground; but, that, in normal life, people would encounter more Evil than Good.

The third possibility is that Good and Evil make up a single Whole and that what we mere humans perceive as Good we attribute to God, and what we see as Evil is attribute to Not-God.  If this is the situation, our understanding of God, as recognized in the Western religions, is, at least partially, inaccurate.

I promised a quick visit, so this is it.  I hope you’re having as much fun reading these entries as I am writing them!  🙂

Advertisement

Actions

Information

3 responses

26 09 2009
Mette Damgaard

I know this is inappropriate, but I miss more discussion 😉
Asatru in Denmark, get more members every year .. Because Asatruar gives a right to kill. Because war is a natural part of human life. Is not that scary you? Violence can be a part of respect -> it’s scary you! It is scary to me. Christianity condemns the bid to kill. Despite our governments send young people into the world, to kill. They call it the war on terror! Judgmental towards different behavior, one’s own. Zero tolerace while freedom of expression.
Why should governments through laws that control people’s behavior. Do not smoke. Do not drive the streets at night without lights on your bike. Do not beat another human being. Do not. . . in general do not do anything which is dangerous.
Noblesse oblige anyone, here where I come from. That means that the rich must share with the poor. It has now become so old-fashioned in our country that we have started, as in the U.S., to assure us so we know accidents can occur in person ahead of the game!
But what of his conscience! it is also about to be obsolete!?
Denmark’s relations with the United States, as the mouse and the elephant who walked across a wooden bridge together.
“Oh, how we two trampling” said the mouse.
TO BE BIG IS THE BEST!?
and excuse me, you all know that the evil, is like the God, inside everyone yourself!

29 09 2009
Mette

Genetikken, udseendet, altså hele den arvelige masse, bringes med hvorhen og hvor du end færdes. Den kan man dog manipulerer med. Det er blevet bevist med det klonede får ”Dolly”. Man kan kopiere det ydre; men ikke ånden, tankerne og sjælen. Man kan fylde på så længe der er plads, og der har Gud forstået at gøre denne masse så stor at der faktisk ikke er nogen grænser. Igen alt er relativt. Men jeg ser det lidt som en computers Harddisk. Bundkortet med fælles opstartprogram er installeret. Som arvemasse fra gud, har vi altså alle denne fælles opstart ved vor fødsel.
Hvordan vi så bruger eller misbruger denne basis!? Det er der stor forskel på. Det er nok det der hedder fantasi, som bestemmer hvor langt den enkeltes, kan nå i ét liv.
Da ånden er en luftig enhed, der kun kan virke når den er i en sjæl. Skal der altså liv til indhold. Dette liv starter ved undfangelsen. Og af uransagelige grunde, lykkes det ikke altid, som man kunne forvente. Brugen bestemmes efter fødslen, af udnyttelsesgraden.
Når én er død frigøres ånden, dvs. at for at virke igen skal ”den” finde et nyt værtspar, og vælge enten manden eller kvinden. Når besættelsen sker, eller er sket kaldes der nye følelser ind i ”ejeren”. Nogen kalder det kærlighed. Men for ånden kan den allerede vælge person, imens denne person selv er en baby. Det er nemlig så viseligt at sjælen ikke kan vandre ind i et foster; men kun til den ”levende” og hele person. Hvis både han og hun prøver at tilføre fosteret en sjæl, så afslår den ene, og ”vandrer” videre for at finde en ny, som ”den” gerne vil virke igennem, og blive en del af. Mennesket afviger fra de fleste dyr, netop ved ånden. I menneskets hjerne er der en speciel bygget bundkortplads. Men ånden kan selvfølgelig godt ”opbevares” i et dyr. Der skal være en stærk vilje for at komme ind i et menneske, så på den sidste udvalgstid, er det ikke sikkert at de der lige kommer fra et menneske, får lov til at komme ind i et med det samme. Omvendt er det jo heller ikke sikkert at det i flere hundrede år får plads, så kan den jo vælge noget korttidslevende, som fx en flue. Bevidstheden om tidligere ”liv” slettes, som når bundkortet defrakmenteres, og alligevel kan der sommetider sidde lidt, som kan vækkes. Det er især i sovende tilstand at disse ”lyse øjeblikke” kan dukke op. Vi kalder dem underbevidstheden, og det er jo ikke så dårligt fundet på.

Jeg tror på en Gud, som skabte os til “reservedele”….den Gud, der deles mellem flere trosretninger. Desværre eller heldigvis, er han død. Så vi som efterkommere, må klare os selv. Bambi bærer kærligheden derfra, og jeg tror at en god debat, vil kunne skabe en bedre verden. Så alle I andre “skabs-troende” spring frem og deltag i debatten!!!! Jeg savner nemlig DIN mening, om alle disse store livets spørgsmål.

6 11 2009
Mette Damgaard

I think perhaps you should re-read the Book of Job.
So everyone else “make-believers” leap forward and join the debate!! I miss for your opinion, on all these major life issues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: